"Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. "

(J 6,9.11)

 

Ministrare  z łaciny oznacza służyć. Ministrant jest więc osobą, która ma pomagać kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństwa. Przez swoją posługę tak blisko ołtarza służymy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest msza święta.

 

Zapraszam do sekcji MINISTRANCI

ks. Adam